Jste zralí pro psychoterapii

15. října 2006 v 20:00 | Dr.Kačaras Dimitris |  jste zralí pro psychoterapii?

Jste zralí pro psychoterapii?

Písmenem A jsou označeny ty vnitřní stavy (případně vztahy k lidem), které dávají naději na spontánní úpravu, písmenem B pak ty, které by měly být léčeny odborně a psychoterapie je u nich postupem nadějným. Písmeno C pak někde používám pro ty poruchy, u nichž psychoterapie může být dobrou pomocnou metodou léčby, ne však jedinou.
Míra úzkosti
A. Zvýšená citlivost na některé podněty doprovázená snahou o zpracování nepříznivě působících vlivů; schopnost učit se novým strategiím se mírně zvyšuje nebo zůstává neovlivněna. Krátkodobě se mohou vyskytovat příznaky jako nespavost, nevolnosti, bolesti hlavy, třesy, svalové napětí apod.
B. Zhoršená schopnost vnímání, soustředěnost na detaily, ulpívání pozornosti nebo její přeskakování z věci na věc. Zhoršená schopnost učit se dosud nevyzkoušeným postupům. Tělesné příznaky se stávají chronickými, obtěžují, člověk se obává jejich nástupu i v době, kdy ho právě nesužují.
C. Neschopnost vnímat. Panika. Útěk do vnitřního světa. Prožitky postiženého jsou pro ostatní lidi nesrozumitelné, i když se jim snaží něco sdělit.
Nálada
A. Krátkodobě zhoršená, stav rozladěnosti, nepohody.
B. Dlouhodobě skleslá, smutná, případně střídaná záchvaty vzteku.
C. Deprese, prožívaná jako zavalení kamenem. Případně střídaná nepřirozeně vysokou aktivitou, při níž člověk spoustu věcí začíná a žádnou z nich řádně nedokončuje.
Schopnost pracovat a odpočívat
A. Schopnost pracovat v podstatě nezhoršená, nanejvýš krátké výpadky. Odpočinek pasivní, omezení zájmů.
B. Časté pracovní neschopnosti pro banální onemocnění. Vyšší spotřeba léků proti bolestem, proti nespavosti, pro uklidnění. Ztráta dřívějších zájmů.
C. Neschopnost soustavně pracovat stvrzená případně přiznaným invalidním důchodem.
Vztahy k lidem
A. Konfliktní, ale s perspektivou usmíření. Omezené, ale s perspektivou obnovy.
B. Dlouhodobá závislost nebo nepřátelství nebo kombinace obojího, charakteristická pro vztahy k nejbližším lidem. Vůči ostatním lidem převládá tendence dlouhodobě omezovat kontakty.
C. Izolovanost.
Životospráva
A. Bez velkých změn.
B. Změna ve smyslu déledobého přejídání, zvýšeného kouření, pití alkoholu, užívání povzbuzujících drog.
C. Zanedbávání tělesných potřeb, zhoršená vlastní hygiena.
Životní spokojenost
A. Krátkodobě snížená
B. Dlouhodobě zhoršená.
Sebehodnocení
A. Nezměněné.
B. Představa o sobě jako o oběti, smolaři, pocity méněcennosti.
Schopnost řešit náročné situace
A. Člověk je schopen udělat kompromis mezi tím, co sám chce, a tím, co je reálně možné. S tímto kompromisem se posléze spokojí.
B. Řešení je spíše symbolické. Příznaky poruchy duševního zdraví se bezděky stávají také řešením, poskytují člověku alibi na to, že se mu nepodařilo záležitost vyřešit v reálné rovině.
C. Jediným dostupným řešením je únik od skutečného světa.
Pokud jste většinou volili variantu B, jste pro psychoterapii zralí. Tomu, kdo ji zvolil, nezbývá nic než poblahopřát k nevídané míře upřímnosti vůči sobě samému. Klient, který by přišel do psychoterapeutického zařízení požádat o léčbu a rovnou o sobě sděloval to, co uvádí varianta B, je spíše výjimečným případem. Častěji do léčení přichází člověk, který při prvním kontaktu s psychoterapeutem zdůrazňuje příznak (nespavost, neklid, pocit nedostatku dechu, bušení srdce, potivost, závratě, únavu, neschopnost večer usnout, lítostivost atp.), nebo udává určitý izolovaný problém, který se později ukáže jako daleko komplexnější. Psychoterapeuticky orientovaný odborník ví, že jeho názor na klientovy potíže závisí na době, kterou rozboru klientových těžkostí oba věnují.

Beckova stupnice pro hodnocení deprese

Beckova posuzovací škála deprese je dotazník, který se vyhodnocuje 1x za týden. Ukazuje celkovou míru deprese. Sami si můžete porovnat, jak se mění intenzita deprese v průběhu doby a její jednotlivé příznaky.
Instrukce: Máte před sebou dotazník obsahující skupiny tvrzení. Nejdříve přečtěte všechna tvrzení v určité skupině a označte to, které Vás nejlépe charakterizuje v tento den. Pokud Vám vyhovuje více tvrzení, zvolte to, které Vás charakterizuje nejlépe.
Pro správný výpočet pečlivě označte všechny odpovědi (celkem tedy 21).

1.

necítím se smutný(-á)
cítím se posmutnělý(-á), sklíčený(á)
jsem stále smutný(-á) a smutku se nedokážu zbavit
jsem tak nešťastný(-á), že to nemohu snést

2.

příliš se budoucnosti neobávám
budoucnosti se obávám
vidím, že se už nemám na co těšit
vidím, že budoucnost je beznadějná, má situace se nemůže zlepšit

3.

nemám pocit nějakého životního neúspěchu nebo smůly
v životě jsem měl(-a) více smůly a neúspěchu než obvykle mají jiní lidé
vidím, že můj dosavadní život byl jen řadou neúspěchů
vidím, že jsem jako člověk (otec, matka, manžel(-ka)) plně selhal(-a), zklamal(-a)

4.

nejsem nijak zvlášť nespokojený(-a)
věci mě už tak netěší jako dříve
nic mi již nepřináší uspokojení
ať dělám cokoliv, nevzbudí to ve mě sebemenší potěšení

5.

netrpím pocity viny
často mívám pocity viny
hodně mívám pocity viny
stále trpím pocity viny

6.

nemám pocit, že budu za něco potrestán(-a)
mám pocit, že bych mohl být potrestán(-a)
očekávám, že budu nějak potrestán(-a)
vím, že budu nějak potrestán(-a)

7.

necítím se příliš zklamán sám sebou
zklamal(-a) jsem se v sobě
jsem dosti znechucen(-a) sám(-a) sebou
nenávidím sebe sama

8.

necítím se horší než kdokoli jiný
mám spoustu nedostatků a dělám hodně chyb
stále si vyčítám všechny své chyby
za všechno špatné mohu já

9.

nepřemýšlím o sebevraždě
někdy pomýšlím na sebevraždu
často přemýšlím o sebevraždě
kdybych měl(-a) příležitost, tak bych si vzal(-a) život

10.

nepláču více než obyčejně
pláču nyní častěji než předtím
pláču nyní stále, nedokážu přestat
předtím jsem mohl(-a) plakat, nyní to nejde i kdybych chtěl

11.

nejsem nyní podrážděný (-á) více než obvykle
jsem často podrážděný(-á) a rozladěný(-á)
jsem stále podrážděný(-á) a rozladěný(-á)
nemohu se již rozčílit ani věcmi, které mě dříve obvykle rozčilovaly

12.

neztratil(-a) jsem zájem o ostatní lidi
mám menší zájem o ostatní lidi
ztratil(-a) jsem většinu zájmu o ostatní lidi
ztratil(-a) jsem všechen zájem o ostatní lidi

13.

dokážu se většinou rozhodnout v běžných situacích
odkládám svá rozhodnutí častěji než dříve
mám značné potíže v rozhodování
vůbec se nedokážu rozhodnout

14.

nemám větší starosti se vzhledem než dříve
mám starosti, že vyhlížím už dost staře a neatraktivně
mám dojem, že se můj zevnějšek značně zhoršil, takže vypadám dosti nepěkně
mám pocit, že vypadám hnusně a odpudivě

15.

práce mi jde jako dříve
musím se nutit když chci začít něco dělat
dá mi velké přemáhání, abych cokoliv udělal(-a)
nejsem schopen(-a) jakékoli práce

16.

spím stejně dobře jako dříve
nespím již tak dobře jako dříve
probouzím se o 1-2 hodiny dříve než obvykle a nemohu spát
denně se probouzím předčasně a nedokážu spát více než 5 hodin

17.

necítím se více unaven(-a) než obvykle
unavím se snáze než dříve
téměř všechno mě unavuje
únava mi zabraňuje cokoli dělat

18.

mám svou obvyklou chuť k jídlu
nemám takovou chuť k jídlu jakou jsem míval(-a)
mám mnohem menší chuť k jídlu
zcela jsem ztratil(-a) chuť k jídlu

19.

v poslední době jsem nezhubnul(-a)
ztratil(-a) jsem v poslední době více než 2,5 kg
ztratil(-a) jsem v poslední době více než 5 kg
ztratil(-a) jsem v poslední době více než 7,5 kg

20.

nestarám se o své zdraví více než obvykle
dělají mi nyní starosti různé bolesti v těle, mám citlivý žaludek, trpím zácpou, bušením srdce apod.
velice často myslím na své tělesné obtíže
moje bolesti a těžkosti mě plně vyčerpávají

21.

nepozoruji snížení zájmu o sex
mám menší zájem o sex než dříve
mám o hodně menší zájem o sex než dříve
ztratil(-a) jsem úplně zájem o sex
Zdroj: Bolestně smutná nálada (se svolen
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama