Domácí paliativní léčba:

20. února 2007 v 8:04 |  Domácí paliativní léčba:
Přesvědčivým svědectvím o tom, že kvalitní paliativní péče je účinnou odpovědí na současné palčivé problémy a že se může stát cestou k radikálnímu zlepšení péče o umírající a jejich rodiny, je její velmi rychlý rozvoj, k němuž ve světovém měřítku navzdory mnohým překážkám došlo.
První moderní paliativní zařízení, jehož založení je možné považovat za jeden klíčových milníků zrodu moderní paliativní péče, Hospic St. Christopher's v Anglii, vzniklo v roce 1967. Po 35 letech, v roce 2002, bylo již ve více než 100 zemích po celém světě evidováno více než 8000 zařízení paliativní péče (z toho cca 3000 v Evropě a 4000 v Severní Americe). Především v posledních dvou desetiletích došlo zejména ve vyspělých státech k velmi rychlému rozšíření paliativní péče. V USA tak například v roce 1982 využívalo přednosti paliativní péče 25 000 pacientů, o dvacet let později, v roce 2002, však již 885 000.
Skutečnost, že paliativní péče musí být jednou z prioritních oblastí rozvoje zdravotnické péče a že občané mají právo na její všeobecnou dostupnost, byla v posledním desetiletí opakovaně zdůrazněna mnohými významnými celosvětovými, evropskými i národními institucemi.
Světová zdravotnická organizace považuje již od začátku 90. let 20. století rozvoj kvalitní paliativní péče za jednu ze svých priorit.Význam dlouhodobého rozvoje paliativní péče umocňují nastávající demografické změny ve vyspělých státech, charakterizované rapidním nárůstem podílu starších věkových kategorií na celkové populaci.

Současná situace v ČR

· V České republice umírá ročně v průměru kolem 105 000 lidí.
Pouze cca 1% z nich se dostává specializované paliativní péče.
· Tři čtvrtiny úmrtí nastávají ve věku nad 65 let, polovina ve věku nad 75 let.
· Hlavními příčinami úmrtí jsou nemoci kardiovaskulární, cerebrovaskulární, nádory a nemoci dýchacího ústrojí (celkem více než 85 % všech úmrtí).
· Ve většině případů úmrtí nastává jako komplikace nebo letální vyústění chronického progresivního onemocnění.
· Data o úmrtích jsou zpracovávána pouze z hlediska příčiny a místa úmrtí, chyby a zkreslení ve vyplňování formulářů nejsou výjimkou.
· Data ze zdravotních pojišťoven nejsou dostupná, ačkoli jsou pro mapování současné situace naprosto nezbytná.
· Žádná instituce v České republice nemonitoruje kvalitu péče o umírající. Standardy této péče nejsou vypracovány.
· naléhavá potřeba:
· Rozvoj domácí paliativní péče (včetně zapojení praktických lékařů a stávajících zdravotnických a sociálních služeb).
· rozvoje nových forem paliativní, v prvé řadě především domácí péče
· o zkvalitnění péče o umírající,
o radikálního zvýšení dostupnosti moderní paliativní péče,

o zásadního zlepšení péče o umírající ve zdravotnických a sociálních institucích, především v léčebnách dlouhodobě nemocných a domovech důchodců.
Projekt Paliativní péče v ČR
Projekt usiluje o zásadní zlepšení péče o nevyléčitelně nemocné, umírající a jejich rodiny v ČR. Jeho cílem je zlepšit informovanost odborné i laické veřejnosti o možnostech moderní paliativní péče a prosazovat principy kvalitní péče o umírající v celém systému zdravotní a sociální péče.
Nositelem projektu je Hospicové občanské sdružení Cesta domů. Činnost sdružení se zaměřuje na dvě navzájem se doplňující oblasti:
založilo a provozuje v Praze domácí hospic, který nabízí konkrétní pomoc rodinám, které se rozhodly pečovat o své umírající blízké doma;
usiluje o strukturální společenské a legislativní změny, které by umožnily rozšíření kvalitní péče o umírající v České republice.
Standarty domácí paliativní léčby:
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama