KP pro seniory v zahraničí

22. února 2007 v 21:57 | MUDr. K a č a r a s Dimitris |  Komunitní péče
Komunitní péče o seniory
Problematika péče o seniory je aktuální v České republice. Je zřejmé, že současný stav - převážně institucionální péče - je z dlouhodobého hlediska nevýhodný pro společnost i pro seniory. Je to velmi drahý systém a navíc neumožňuje zajistit odpovídající kvalitu života. Věkový průměr a střední délka života v ČR se stále zvyšuje.
Příkladem je Izrael,Irsko,Francie,Dánsko
Jedna z možností pomoci starším občanům- je přijetí právní úpravy zákona ,kde starý člověk má právo na život v komunitě a povinností komunity, tedy obce, je postarat se o něho. Stát prostřednictvím obecních orgánů, resp. zaměstnanců odborů sociální péče, nejčastěji sester a sociálních pracovnic, a ve spolupráci s lékaři zajišťuje službyna takové úrovni, aby starý člověk nemusel k zajištění běžných denních činností potřebovat institucionální péči. K tomuto účelu může čerpat pomoc od odboru sociální péče. Na základě hodnocení soběstačnosti objektivizované pomocí testů ADL (activities of daily living) a IADL (instrumental activities of daily living) se potřebnému starému člověku přiděluje určitý počet hodin, kdy je mu poskytována profesionální pomoc.
Důležité je zdůraznit, že pomoc se poskytuje tím pádem i rodině nemocného.
Nejčastěji se jedná o využívání služeb denních stacionářů, obdoby domovinek, které v 70. letech existovaly i v u nás. Klientům se ve stacionáři poskytuje po dobu pobytu veškeré zajištění, od stravování přes základní hygienickou péči a řízené aktivity až po zdravotní péči. Klienti, resp. jejich příbuzní, na tuto péči finančně přispívají.
Provoz denních center a profesionální péči zajišťují sestry, sociální pracovníci, ergoterapeuti a fyzioterapeuti. Lékaři fungují jako odborní konzultanti. Některá centra poskytují i profesionální podporu příbuzným nebo jiným pečovatelům, kteří se o tyto nemocné doma starají. Péče v denních stacionářích napomáhá udržet normální chod domácnosti rodin, které se starají o starého člověka. Příbuzní mohou alespoň po dobu pobytu starého člověka v centru chodit do práce anebo relaxovat.
K zajištění života starých lidí v obci slouží i jiné služby, například, tzv. "community father", což je řemeslník, který zajišťuje občanům starším 65 let drobné opravy v domácnosti.. Těchto služeb využívají především ne tak majetní jedinci, pro než by služby firem byly příliš nákladné.
V rámci obce existují také kluby seniorů, které zajišťují nejrůznější aktivity - přednáškové cykly, výlety, kroužky nejrůznějších dovedností atd. Některé velké kluby mají i své vlastní prodejny, kde vyrobené věci prodávají a získávají tak prostředky na provoz i na poskytnutí finanční odměny těm, kteří se podílejí na tvorbě těchto výrobků.
Pokud starý člověk (ale nejen starý) potřebuje vzhledem ke zdravotnímu omezení nějakou pomůcku kompenzující jeho disabilitu, např. chodítko, inhalátor, přenosné WC, může se obrátit dobrovolnickou organizaci kde si může potřebné věci zapůjčit v podstatě na neomezenou dobu za malý obnos.
Činnost všech výše uvedených center by byla nemyslitelná bez práce dobrovolníků. Pracují bez nároku na mzdu, pracují velmi svědomitě a jsou na svoji činnost nesmírně hrdí. Jedná se většinou o důchodce, ale patří to i k samozřejmým povinnostem například vysokoškolských studentů.
Do institucionální péče, tzn. do léčebny pro dlouhodobě nemocné (nursing home) se starý člověk dostává, až když se nedaří zajistit jeho základní životní potřeby ambulatně.
Pro nemocného i pro jeho příbuzné to znamená zásadní změnu především v oblasti financování péče. Celý důchod připadá po dobu pobytu léčebně pro dlouhodobě nemocné. Pacient samotný dostává pouze symbolické kapesné. Z finančních prostředků se hradí veškeré náklady spojené s pobytem, včetně ošetřovatelské péče. Pokud nemocný vlastní byt, byt se pronajme, a s takto získanými finančními prostředky opět disponuje LDN. Ošetřovatelská péče v LDN je diferencovaná podle stavu nemocného. LDN zajišťuje základní potřeby nemocných, ale stará se také o jejich aktivizaci. Vzhledem k tomu, že nemocní přicházejí do instituce, až když se o sebe nedokáží postarat sami ani s pomocí příbuzných nebo obce, většinou tady také umírají. Lidem, jejichž penze je tak malá, že by nestačila na krytí nákladů spojených s pobytem v LDN, přispívá stát. V Izraeli existují státní i soukromá zařízení tohoto typu.
Pobyt starých lidí v nemocnicích je spojen s podobnými problémy, které známe i z českých nemocnic. Udržení soběstačnosti je velkým problémem i přesto, že v nemocnicích pracuje relativně hodně sester, ergoterapeutů a fyzioterapeutů. Existují samostatná geriatrická oddělení, ale potýkají se .se stejným nedostatkem pozornosti a finančních prostředků jako je tomu i u nás.
Sestry, ergoterapeuti, fyzioterapeuti, sociální pracovníci - profese nejčastěji spojené s péčí o staré nemocné - se vzdělávají na univerzitě. Základní kvalifikační vzdělání se realizuje na bakalářské úrovni. Pro vedoucí pracovníky nebo pro specialisty pak existuje magisterský stupeň.
Komunitní péče o seniory" vyžaduje multidisciplinární charakter péče, tzn. nejen péči medicínskou, ale zejména sociální a ošetřovatelskou, včetně převzetí odpovědnosti. Nutná je i dostatečná a přiměřená vlastní aktivita seniorů, a ta se nedá realizovat bez organizovaného dobrovolnického hnutí.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Jiří Jiří | 22. srpna 2012 v 4:11 | Reagovat

kompenzační pomůcky pro handicapované se dají sehnat velice levně!
http://distrimedpomucky.cz/

2 lours lours | Web | 17. června 2015 v 16:06 | Reagovat

ne tím, che :D

3 andrewt andrewt | Web | 7. září 2016 v 14:38 | Reagovat

pujcky 500 kc :-|

4 peternet peternet | Web | 28. září 2016 v 3:34 | Reagovat

nebankovni pujcky do domu :-|

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama