druhy zdravotnictví:

Hodnocení našeho zdravotnictví

22. února 2007 v 10:54 | MUDr. K a č a r a s Dimitris
Hodnocení zdravotní péče podle pěti oblastí:

1. práva a informace pacientů
2. čekací doby
3. výsledky zdravotní péče
4. rozsah zdravotní péče
5. léková politika

České zdravotnictví bylo hodnoceno jako 4 nejhorší na 22. místě s 403 body (viz zde).

Za námi zůstalo jen:

23. místo Slovensko - 369 bodů
24. místo Lotyšsko - 365 bodů
25. místo Irsko - 359 bodů
26. místo Litva - 340 bodů

Z nových zemí EU skončilo před námi Polsko, které se umístilo na 21. místě s 409 body.

Na prvním místě byla Francie (576 bodů), druhé Holandsko (572 bodů) a třetí obsadilo Německo (571 bodů).
Do skupiny států, které překročily hodnotu 500 bodů patří Švýcarsko, Holandsko, Lucembursko, Německo, Belgie a Francie. Ostatní se pohybovaly mezi 400 - 500 body.

Když se v tomto hodnocení podíváme blíže na pacientská práva, je patrno, že v šesti případech jsme obdrželi nejhorší známku. Nejlepší hodnocení (3 body) jsme měli pouze ve svobodném výběru specialisty, ve zbývajících třech jsme dostali body 2.
Pokud by se zlepšil
- vztah lékaře k pacientovi jako rovnocenný vztah lékař - pacient
- upřesnila úloha ombudsmana
- dostupnost seznamu a kvality poskytované zdravotní péče
- možnost vystavení repetičního předpisu (napsat více balení během jedné návštěvy u chronických pacientů)
- poskytování informací o moderních způsobech léčby a léků
- přístup pacientů k e-mailu a adrese rodinného lékaře
- informace na webu či po telefonu,
dostali bychom se v hodnocení na 16.místo, před Británii, která obdržela 436 bodů.
Toto se dá splnit téměř okamžitě, bez velkých finančních nákladů.

Francie, která se umístila na 1. místě, má v závěru hodnocení napsáno: "Stát je pokročilý technicky a vlídný k pacientům. Má dobré výsledky, i když je přeci jenom trochu autoritativní. Chcete-li informace o zdravotní péči, klidně se zeptejte svého doktora".
Podobně kladné hodnocení získalo i Německo.

V České republice stále přetrvává určitý nerovnovážný stav mezi pacientem a lékařem. Paternalistické chování lékařů ( samozřejmě ne všech! ) bohužel pacienta zbytečně staví do submisivní role.
.

Měl by to být pacient, kdo rozhoduje o svém výběru poskytovatele zdravotní péče a způsobu léčby, za své zdraví by však měl být zodpovědný. To vše po předchozím důkladném rozhovoru se svým lékařem. Koneckonců je pacient i plátce daně, neměl by být z tohoto vyloučen. V USA je onkologickým pacientům doporučována návštěva konkurenčního onkologa, aby se pacient mohl rozhodnout, pro jakou léčbu se rozhodne.

druhy zdravotnictví:

20. února 2007 v 7:48
Evropský systém: převládá konzervatismus a direktivní řízení.
V nemocnici má ošetřovatelská péče submisivní postavení ve vertikálním systému řízení. Je zde omezena samostatnost sester, je zde však pocit bezpečí ze zastřešení.
Je omezena možnost postavení ošetřovatelské péče s postavením péče lékařské.

Americký systém má spíše horizontální řízení zdravotní péče. Vznik ošetřovatelské péče byl prvotní a lékaři docházeli. Tím se ošetřovatelská péče rozvíjela samostatně a měla větší kompetenci.
Rozvoj a zvyšování kvality ošetřovatelské péče
Postavení rovnoprávné s postavením
 
 

Reklama