Jak zlepšit sebeovládání

Jak zlepšit sebeovládání

15. října 2006 v 19:57 | Dr.Kačaras Dimitris

Jak zlepšit sebeovládání - praktické postupy

Pomoc druhých
1-V situaci, kdy se cítíte ohroženi, můžete (řazeno přibližně podle účinnosti):
· Požádat o pomoc dobrého člověka
· Požádat o pomoc nebo radu blízkého člověka, který ví o vašem problému a umí pomoci.
· Nepožádat o pomoc, ale jenom si tak popovídat nebo dokonce sám pomoc v jiné věci nabídnout.
· Jít do dobré společnosti.
· Některá z výše uvedených možností formou telefonátu.
· Některá z výše uvedených možností formou E-mailu nebo dopisu.
· Využít tištěného slova (kniha, stará korespondence apod.).
2-Odvedené pozornosti, přeladění a další postupy
· Co vás natolik baví, že to dokáže odvést pozornost od rizikového chování? Vyjmenujte alespoň pět takových aktivit. Mě napadla četba, fotografování (s digitálním fotoaparátem to dokáže každý), psaní, odborná diskuse, příroda. Tento seznam si možná doplníte o hudbu, náboženské praktiky, péči o zvířata (třeba pejsci), saunu, koupel, sprchu, sex a co já vím.
· Zkuste se napít bylinkového čaje nebo vody.
· Vyvolejte myšlenky opačného zaměření, nežli byly ty rizikové. Jedná se o prastarou jógovou techniku zvanou pratipakša bhavana neboli princip opaku.
· Soustřeďte se na praktické každodenní záležitosti.

3-Práce s motivací

· Uvědomte si rizika a nepříjemné důsledky nezvládnutého jednání (třeba ostuda). Zřetelně vnímejte přímé i nepřímé následky v různých oblastech života. To je tzv. negativní motivace.
· Uvědomte si výhody sebeovládání (např. pocit zdravého sebeuspokojení nebo větší prestiž v rodině a mezi známými). Po zvládnutí situace se také můžete se vhodným a bezpečným způsobem odměnit. Toto je naopak pozitivní motivace.
· Vyhněte se fantaziím o tom, co krásného by vám mohlo nežádoucí chování přinést. Pokud se takové fantazie objeví, nerozvíjejte, jen je pozorujete nebo použijte negativní motivaci.
· Využívejte pomůcky, např. fotografie blízkých, kartička s výhodami sebeovládání a nevýhodami nezvládnutého chování, nějaký polodrahokam a jiné.
· Můžete použít i "semafor". Ten byl původně vyvinut ke zvládání agrese u dospívajících, tento postup ale už dlouho používáme u závislých[1]. V nebezpečné situaci si lze představit světla semaforu, při červené zablokovat automatické jednání, při žluté porovnat možnosti a zvolit nejvhodnější a při zelené vybranou možnost uskutečnit a pak svoji volbu zpětně vyhodnotit. Někteří abstinenti si tento postup zjednodušili na prosté rozsvícení červené a zablokování automatického jednání.
4-Úprava životního stylu a přiměřený odpočinek
· Pracujte nadměrně a vaše sebeovládání se únavou zhoršuje? Do diáře si naplánujte na každý den alespoň jednu odpočinkovou činnost.
· Zhoršuje vaše sebeovládání nuda? Do diáře si na každý den naplánujte alespoň tři nové povinnosti, třeba se jednalo o maličkosti, a plánujte si i zábavu. Zvlášť velkou pozornost věnujte víkendům.
· Střídá se ve vašem životě nadměrná aktivita s nudou? V tom případě doporučuji strategii Jánošík. Ten, jak známo, bohatým bral a chudým dával. Podobně i vy tam, kde je mnoho aktivity, uberte a tam, kde je málo, naopak přidejte.
· Jedním z nejjistějších způsobů, jak zlepši duševní i tělesnou výkonnost a sebeovládání, je dostatek spánku. Máte-li problémy s usínáním, prostudujte si zásady, jak zdravě usínat (tyto zásady jsou součástí příruček o překonávání návykových nemocí a příručky si můžete stáhnout z www.plbohnice.cz/nespor.
5-Cvičení, sport nebo tělesná práce
· Cvičení nebo tělesná práce mírní úzkosti, deprese a bažení, a tak zlepšuje sebeovládání. Stejně působí i tělesná práce. Vyzkoušejte to, ale s rozumem, protože naprosté vyčerpání by sebeovládání zhoršilo.
6-Bezpečné prostředí
· Doma byste, pokud možno, neměli mít nic, co by sebeovládání zhoršovalo. Tak závislým na alkoholu doporučujeme "suchý" dům (tj. nemít doma alkohol ani drogy). Je-li to možné, vytvářejte si bezpečná prostředí i v práci nebo při odpočinku mimo domov.
· Při bažení opusťte co nejrychleji nebezpečné prostředí. V takové situaci platí: "Kdo uteče, ten vyhraje."
· Jestliže vaše sebeovládání pronikavě zhoršuje zaměstnání, uvažujte o změně. Nebezpečný je zejména trojsměnný provoz, nadměrný stres, dostupnost alkoholu a drog, nekontrolovaný pohyb velkých finančních částek a nutnost dlouhých přesčasů.

7-Užitečné dovednosti se dají naučit

· Zvládnutí obtížné situace si předem nacvičte. Nacvičovat se dá např. odmítání alkoholu nebo drog, zvládání konfliktů v rodině, jednání s úřady, hledání zaměstnání. Nácvik může probíhat za pomoci další osoby (ta může např. hrát zaměstnavatele) nebo i ve fantazii. I při nácviku ve fantazii je dobré si různé možnosti říkat nahlas, člověk tak lépe udrží pozornost.
· Pomozte někomu ze svého okolí. To může zlepšit mezilidské vztahy a to zlepšuje sebevědomí toho, kdo pomáhá. To se děje např. při skupinové terapii nebo setkání Anonymních alkoholiků.
8-Relaxace je skoro všelék
Relaxační techniky mírní únavu, úzkosti, hněv, deprese a zlepšují sebeovládání. Kromě toho ovšem relaxace mírní bolesti, posiluje imunitu a podporuje tvořivost. Relaxační techniky, jsou-li dobře zvládnuty, také zvyšují odolnost vůči stresu a osvědčily se také při léčbě poruch spánku nebo stavů vyčerpání[2].
· Jestliže nějakou relaxační techniku umíte, pravidelně ji používejte. Jestliže relaxaci neumíte, tak se ji naučte. Můžete si např. z mých webových stránek www.plbohnice.cz/nespor stáhnout knížku o relaxaci a relaxační nahrávku v MP3.
· Relaxační techniky také zvyšuji efektivitu autosugescí, proto se autosugesce vkládá na závěr relaxace. Autosugestivní formule by měla být kladná, jasná, stručná a nejlépe v přítomném čase. Příklady: 1. Žiju zdravě. 2. Abstinence se daří. 3. Střídmost je radost. 4. Vždy a za všech okolností se dokážu ovládnout. 5. Žiju moudře.
· Vsedě se zpřímenou páteří nebo i vleže se uvolněte a pak s nadhledem pozorujte myšlenky, pocity nebo fantazie aniž byste se s nimi ztotožňovali. Kdybyste se dali vtáhnout do hry svých myšlenek, co nejdříve si to uvědomte a vraťte se k nezúčastněnému pozorování. Získáte také od svých myšlenek odstup a budete si je moci lépe vybírat a ne jim sloužit. Vyhraďte si na toto cvičení alespoň deset minut, stojí to za to a je to zajímavé.
· Používejte relaxaci i k navození spánku, protože takový spánek je zdravější než usnout u řvoucí televize. Používáte-li relaxaci k tomuto účelu, neukončujte ji, ale spokojeně si pohovte v příjemném stavu uvolnění, než přijde spánek.

9-Sebeuvědomění je mnohem důležitější než si myslíte

· Veďte si deník a několikrát denně, třeba jen krátce, si do něj zaznamenávejte, jak se cítíte po duševní i tělesné stránce v různých situacích.
· Rozpoznávejte rizikové duševní stavy, které zhoršují sebeovládání. Naučte se tyto stavy poznávat, dokud jsou slabé. Hněv, smutek, úzkost, strach i lehkomyslná radost i bažení se dají mírnit výše uvedeným postupy, např. tělesným cvičením, relaxací, tím, že se člověk svěří apod.
· Rozpoznávejte myšlenky, které posílala, závislost, v jejich "převlecích" (mohou se vám např. snažit namluvit, že "pro jednou se nic nestane" nebo "když se mi tak dobře abstinuje, tak nejsem závislý"). Když se vám to povede, můžete si třeba říci "závislosti, já tě vidím!" a udělat pravý opak toho, co chtěla závislost.
· Rozpoznávejte i spouštěče (tj. podněty aktivující bažení a zhorčující sebeovládání) v zevním prostředí. Až je rozpoznáte, dokážete se jim spíše vyhnout nebo se na ně dobře připravit.
· Sebeovládání zlepšuje i převedení pozornosti od rizikových podnětů k tělesným vjemům. Např. v nebezpečné situaci je možné použít následující postup: 1. vnímat dotyk nohou a země, 2. uvědomovat si spontánní dýchání, 3. uvědomovat si myšlenky a pocity, 4. znovu si uvědomit dotyk nohou a země 5. a teprve pak se rozhodnout, jak jednat. Pokud je pro vás tento postup moc složitý, vyberte si z něj např. jenom vnímání chodidel a země nebo vnímání pohybů břicha při dýchání.
· Jiný postup pracující s dýcháním pocházející z indické tradice[3]. Všechny emoce lze chápat jako projev energie. Tuto energii je lépe využít, než ji nechat působit problémy. Z ničivého ohně emocí, se tak stává oheň, který pomáhá, slouží a hřeje. A teď už k praxi. V klidu doma se zavřenýma očima, ale také i situacích každodenního života s očima otevřenýma, kdykoliv se objeví emočně nabitá myšlenka, ji "hoďte" do pece uprostřed břicha (jógíni říkají tomuto místu manipura čakra čili "město klenotů) a uvědomujte si při tom pohyb břicha při dýchání. Emoce se tak změní v energii, sílu a sebedůvěru.
· Sebeuvědomění většinou usnadňuje zpomalení a zhoršuje ho rychlé automatické jednání v časové tísni, proto často doporučujeme používat "pomalý mozek" a zpomalit. Můžete si to zkusit třeba na chůzi (pomalu pokládat a zdvíhat chodidla) nebo na jiné vhodné činnosti (např. mytí nádobí, ale možná vám při tom vystydne voda).
· Uvědomte si, že bažení trvá v bezpečném prostředí většinou krátce. Mnohonásobně se vám vyplatí vydržet, ať už jsou vaše nutkání jakákoliv. Rozhodnutí, jak budete jednat, odložte do té doby, až krize pomine.
· Nepřepínejte sebeovládaní nadměrným vystavováním se podnětům aktivujícím bažení ani jinak. Není zcela jasné, nakolik zlepšené sebeovládání v jedné oblasti zlepšuje sebeovládání v jiné. Lze asi souhlasit s názorem, že postupný a plánovitý nácviky sebeovládání je z dlouhodobého hlediska prospěšný. Naproti tomu ale zvýšené nároky na sebeovládaní (např. splnění termínovaného úkolu) zhoršují sebeovládání ve vztahu k alkoholu nebo jiným látkám během, nebo bezprostředně po skončení úkolu[4]. S tím souvisí i schopnost vyvažovat aktivity náročné na sebeovládání (typicky pracovní povinnosti nebo úřední jednání) odpočinkem v bezpečném prostředí. K typickým podnětům aktivujícím bažení a zvyšujícím nároky na sebeovládání patří u závislých na alkoholu přirozeně alkohol a restaurace, u závislých na drogách drogy, u hráčů herny a u většiny lidí nevhodná společnost a velké finanční částky v hotovosti.

1O-Léky - někdy užitečné, jindy nebezpečné

· Léky mohou mírnit bažení, a tak usnadňovat sebeovládaní. Sem patří zejména naltrexon nebo acamprosat u závislých na alkoholu. Taková léčbě je ale drahá a pojišťovny ji nehradí.
· Antidepresiva a další potřebná nenávykové léky zlepšují sebeovládání u těch, u nichž přetrvávají např. depresivní nebo jiné obtíže i při pokračující abstinenci.
· Do této skupiny je možno zařadit léčbu nedostatku minerálů a vitaminů, zejména vitaminů skupiny B, a přiměřenou léčbu jiných zdravotních problémů, protože zlepšení celkového stavu zlepšuje i sebeovládání.
· Naproti tomu návykové léky sebeovládání z dlouhodobého hlediska často zhoršují. Zvláště pozor na nenápadné ale nebezpečné léky z skupiny benzodiazepinů.
· Jestliže se vás něco z výše uvedeného týká, poraďte se s lékařem.

11-Přiznání si problému už je krok k jeho vyřešení


 
 

Reklama