metoda one brain

Metoda One Brain

15. října 2006 v 20:02 | Dr.Kačaras Dimitris
Metoda One Brain
Různé typy fyzických a duševních problémů, bolesti hlavy, zad, obezita, alergie, různé typy závislostí a fobií mohou být způsobeny již zapomenutým velkým zatížením organismu, nenadálým úlekem anebo i zapomenutou banální drobností. Náš obranný mechanismus tuto událost vyhodnotí jako nebezpečnou a nezávisle na našem vědomí uloží do paměti stresový blok.
Tím pak zamezí energetickému proudění na úrovni centrální nervové soustavy a následovně i v příslušné části těla.
Metoda ONE BRAIN se zabývá odblokováním těchto emocionálních traumat a stresů a jejich následným působením , které vytváří v osobnostním schématu slepé skvrny, blokující určité schopnosti. Typickým příkladem takové skvrny je například dysgrafie nebo dyslexie, kterou se metoda ONE BRAIN zabývá především.
Odborník používající metodu ONE BRAIN může komunikovat pomocí testování svalové tenze s tou částí paměti, ve které se stresory ukládají. Pomocí vhodných korekcí, pochopením příčiny stresu a především rozvzpomenutím se na tento stres je možné jeho důsledky trvale odstranit. V případě fyzických problémů, které původně vznikly z psychické nerovnováhy, tělo může zahájit samoozdravný proces a zvýšit obranyschopnost.
Systém RESULTS odstraňuje příčiny nemoci z psychiky člověka, především tak že citlivým způsobem transformuje negativní energii a léčí tak, že otevírá člověka jeho pozitivnímu potenciálu. Člověk při práci s RESULTS nalézá sám při emocionálním uvolnění systémy přesvědčení, které ho blokují a ty jsou pak transformovány v nejhlubší tvořivou sílu za pomocí některé z mnohých transformačních technik, které Maragaret Kean (autorka terapie RESULTS) přivedla na svět. Terapie tak umožňuje člověku nejen se zbavovat nemoci, ale také se otevírat novým možnostem ve všech oblastech rodinného i pracovního života. Při léčení - čištění v RESULTS jsou vztahy jedním z důležitých témat. Dalšími důležitými tématy jsou prosperita, bezpečí, jistota, tvořivost, zbavování se strachů,závislostí a bolesti.
Kineziologie - metoda One Brain
Název metody je odvozen od ideálního chodu mozku (One Brain - Jednotný mozek), kdy pravá a levá hemisféra spolu dokonale a harmonicky spolupracují. Pomocí ní je možné odstranit bariéry, které v nás byly naprogramovány v minulosti díky prožitým stresům, abychom si mohli svobodně vybrat, co budeme dělat a jak budeme žít.
Odstraněním nepříznivých stavů se nastartuje harmonizace na všech úrovních - na úrovni těla, podvědomí a vědomí. Jednou z mnoha předností této metody je, že ačkoliv je jemná a klienta nezatěžuje, může být velice účinná a rychlá.
Na základě prožitých emocionálních traumat, stresů, strachu, bolesti nebo nepříjemných zážitků si člověk vytváří v mysli tzv. "bílé skvrny", energetické bloky. Tyto slepé skvrny mu později znemožňují v určitých okamžicích svobodně myslet - současnou situaci vnímá jakoby skrze prožitý stresující zážitek, a tak nevidí žádné další možnosti. V dané situaci tak vlastně nepřemýšlí, jen reaguje na základě negativních zkušeností, na které třeba už dávno zapomněl.Vždy se totiž vracíme k té bolesti, kterou jsme prožili a všechny ty potlačené pocity ve stále se opakujících nebo podobných situacích prožíváme znovu a znovu.
Všichni máme nějaké emocionální jizvy. Každý člověk má prý průměrně asi 6 000 názorů a systémů přesvědčení, díky nimž automaticky reaguje, z nichž většina bývá destruktivních (neumím, nevím, musím, to nedokážu, jsem ošklivý, jsem tlustá, určitě to nevyjde, to nezvládnu, co tomu řeknou ostatní, jak budu vypadat, toho věku se nikdy nedožiji.....).
Podle nich jednáme většinu času a na konstruktivní přemýšlení ho moc nezbývá. Ve strachu nebo v reakci na strach člověk nedokáže tvořivě myslet.
Neurologická reakce na negativní informaci nabývá formy neurologické blokády a my tak opakujeme stále stejné, staré a destruktivní reakce. Pohybujeme se tedy v začarovaném kruhu a svůj mozkový potenciál využíváme minimálně.
Výsledkem může být celá řada duševních a fyzických těžkostí, po jejichž příčinách mnohdy marně pátráme. Pomocí metody One Brain lze určit příčinu stresu a jeho emotivní dosah a navodit normální účinný neurologický tok.
MOŽNOSTI PŮSOBENĺ ONE BRAIN
Metoda One Brain - Jednotný mozek řeší příčinu problémů, nikoliv pouze jejich následky, v tom je její největší přednost. Účinnost je dána jejím komplexním působením na potíže psychosomatického původu. Málokdo si uvědomuje, že např. alergie či lehká mozková dysfunkce mohou mít stejný podnět - stresový zážitek v dětství, při porodu a dokonce i v prenatálním věku.
STRES
Velké zatížení organizmu, nenadálý úlek, nebezpečná situace ale i zcela banální drobnost, každá z těchto situací může mít trvalé následky, pokud náš obranný systém vyhodnotí situaci jako nebezpečnou a nezávisle na našem vědomí uloží do paměti stresový blok. Stres není fyzického původu, tkví v psychice.
Nejde o to, co děláme, ale jak se při tom cítíme. Stres je negativní emocionální reakce na životní události. Naše pocity řídí limbický systém, který patří mezi vývojově nejstarší centra mozku. Propojením nervové soustavy na žlázy s vnitřní sekrecí, uvolňujícíhormony, dochází k fyziologickým změnám. Výsledkem dlouhotrvající negativní emoce je toxicky zvýšená hladina stresových hormonů v těle, která nepříznivě ovlivnícelý organizmus.
V levé mozkové hemisféře máme oblast SIP, společnou integrální plochu, která neustále porovnává nové informace z vnějšího prostředí s informacemi uloženými v paměti. V naší individuální paměti je uložena každá vteřina od početí do současnosti. Naše tělo neustále monitoruje situaci všemi smysly, zaznamenává polohu a napětí svalů, činnost orgánů,vyhodnocuje pocity i mentální zkušenost v podobě systému přesvědčení. Takto komplexně uložené informace jsou vyhodnoceny podle spoluprožité emoce jako bezpečné nebo naopak nebezpečné. Vyhodnotí-li SIP určitý okamžik jako nebezpečný, uloží do paměti veškeré informace, které tento okamžik provázely. Může to být přesná poloha svalů, směr pohledu očí, ale například i vůni, kterou právě zaznamenal čich, či dotyk, který zaznamenal hmat.Informací je mnoho a zůstávají zaznamenány proto, aby SIP mohl napříště podobnou nebezpečnou situaci včas rozpoznat a uchránit nás před hrozícím nebezpečím. V dávné minulosti byl tento obranný systém jednou z podmínek přežití, dnes však často přináší trvalé psychosomatické problémy.
Pokud se chceme dožít vysokého věku při zachování všech kvalit života, dodržujme tyto zásady:
vyhýbejme se stresu,
mějme pozitivní přístup k životu,
přiměřeně se věnujme sportu,
jezme vyváženou přírodní stravu.
Klid a optimismus jako elixír mládí
Jezte méně-Vynechejte večeři
Vydatně spát
Střídmá strava, přiměřený pohyb a klid s rozvahou nám podle profesora Axta mohou ušetřit hodně životní energie. Menší, ale pravidelné úspory dosáhneme, pokud budeme:
· vydatně spát
· vyhýbat se zbytečnému chladu, tělo pak musí na udržení stálé teploty vydat víc kalorií (v chladných dnech nemáme ani spát při otevřeném okně)
· nedopřávat si příliš často životabudiče, jako je káva, kouření nebo pití alkoholu
1. Nikdy v životě nespěchej
Vykonávej vše pozvolna, ber vše klidně a dopřej si tolik času, kolik potřebuješ. Své žáky nabádal, aby stále dbali na to, aby bylo jejich srdce klidné, aby seděli tiše, jako želva, chodili tak čile jako pták a spali tak tvrdě jako pes.

2. Vyhýbej se extrémním emocím
Prudkým citovým bouřím by se měl člověk vyhýbat, především když je starší. Nic neokrádá tělo tak rychle o energii a nic tak nenarušuje harmonii vnitřních orgánů jako prudké citové výlevy. Ucpávají totiž tři stanice odstraňování jedů - ledviny, játra a plíce.

3. Cvič denně čchi-kung-energetizující cviky
Člověk by měl pravidelně cvičit čchi-kung. Délka a intenzita takového terapeutického programu přitom nejsou tak důležité jako pravidelnost, pokud cvičení vybral mistr čchi-kung.
Svítání a soumrak je "spojení" dne a noci, ovulace a menstruace
spojuje menstruační cyklus, první menstruace (menarche)
a menopauza spojují život ženy. V sanskrtu se menstruační
cyklus označuje artava, původem ze slova rtu, období.
Zdraví a prevence nemocí vyžaduje režim přizpůsobený
dennímu a ročnímu cyklu, použití detoxikačních prostředků
mírnících průběh nemoci a regeneraci podporující zdravý
život. Dokonce i vážná nerovnováha, autoimunní choroba,
rakovina a srdeční onemocnění vám může prospět z pohledu
ájurvédského celostního přístupu ke zdraví
Toxiny: Ama
Dítě, kterému se brání v raném věku v přirozenému výběru
jídla, brzy začne následovat své nezdravé návyky místo intuice
svého těla a bude vyhledávat jídlo, které tyto návyky
upevňuje. Preferenci chutí a averzi k některému jídlu získanou
v mládí lze ztěží odstranit a může určovat rozdíl mezi
zdravím po celý život s přetrvávající tendencí k nerovnováze.
Většina lidí zná nebezpečí závislosti na sladkém, ale kdo
ví o riziku závislosti na soli, kyselé nebo pálivé chuti? Nebo
o nadměrném příjmu bílkovin, které vyžadují vápník pro svůj
metabolismus a tím ochuzují kosti o zásoby vápníku, později
potřebné v prevenci osteoporózy?
Jídlo hraje u dětí velmi důležitou roli, protože v žaludku sídlí
kapha a mnoho dětských nemocí pochází z tohoto místa.
Tělo vyjadřuje žaludečními obtížemi rozhořčení nad nestravitelným
jídlem a odmítá ho. Běžně tak tento stav dítě podpoří
v odmítání stravy, se kterou nesouhlasí. Nežijeme v normálních
podmínkách, protože nás reklama přesvědčuje o tom, že
máme jíst to, co pro nás není vhodné. Příležitostná návštěva
fast foodu nezanechá trvalé následky, ale denní konzumace
pizzy, hamburgerů a hranolků zdraví poškodit může. Ačkoliv
tělo bude nadále zažívacími obtížemi vyjadřovat hněv,
při vytrvalé konzumaci bufetové stravy začne vstřebávat
toxické látky, přijímané ústy. Pravdou je, že i nejzdravější
jídlo může vytvářet toxiny za předpokladu slabého zažívání
nebo významného stresu v mysli. Při každé nerovnováze těla
a mysli existuje možnost, že strava (hmotná, mentální, emoční,
energetická) se zcela nenatráví. Toxiny, které vzniknou při
nesprávném zažívání se v Ájurvédě nazývají ama.
Tři pilíře
První věc, kterou si musíte v cestě za bezproblémovým obdobím
dospělosti uvědomit, jsou tři činnosti v lidském životě
vyžadující kvantitativní kontrolu. Čaraka Samhita je nazývá
životními oporami či třemi pilíři. Jsou jimi: spánek, jídlo a sex.
Spánek
Spánek umožňuje mysli snít. Děti sní častěji než dospělí
a plod prožívá sny po celou dobu, co je v děloze
Jídlo
Odpočinutý organizmus se bude daleko více těšit na jídlo
a trávení než tělo rozrušené nedostatkem spánku. Zmínil jsem
se o tom, jak důležitou roli hraje jídlo pro zdraví a jestliže se
zdravě stravujete většinu času, nebude mít vaše tělo problém
přizpůsobit se občasným výstřelkům.
Změna diety
Změna ve výživě velmi pravděpodobně ovlivní vaše měsíční
cykly. Většina žen, které se staly vegetariánkami zjistily, že
množství krve při menstruaci se po změně výživy snížilo na
polovinu. Maso v jistých případech může pomoci, například
při oslabení nebo při nedostatku síly. V těchto případech, říkají
staré texty, "se šťáva z masa považuje za nektar"- nikoliv
steaky, žebírka nebo šunka, ale masový vývar, zejména kuřecí
nebo kozí. S menším množstvím masa budete méně krvácet
a zlepší se vaše zažívání. Anaerobní baktérie (produkující
toxiny) dávají přednost vysokoproteinové dietě, zatímco aerobní
bakterie (většinou zdraví prospěšné) preferují sacharidy.
Maso zahnívá, vytváří amu rychleji než jiné potraviny
a pokud necvičíte, místo svalů zvětšují v těle množství tuku.
Vegetariánská dieta posiluje kosti, vysokoproteinová dieta
podporuje vylučování vápníku močí.
Rakovina
Bezmoc a beznaděj jsou důležitými faktory u velkého nebezpečí:
rakoviny. Někteří vědci zjistili "typ často postižený rakovinou",
což označuje člověka neprojevujícího žádné negativní
pocity. "Milého" člověka, který nikdy není nepříjemný
k ostatním, omlouvá se za všechno, dokonce i za svou nemoc,
postihne rakovina spíše než osobu vyjadřující své pocity (trvalá
zlost určitě není zdravá; jde též o chronickou nerovnováhu
a přispívá k srdečnímu onemocnění). U žen zachovávajících
vždy klid, např. když jim lékař sdělí, že je nutné odstranit
bulku v prsu, se vyskytuje rakovina častěji než u žen, které
ponechají průchod svým pocitům z nebezpečí, které přináší
život ohrožující onemocnění.
Přítomné jsou samozřejmě další vlivy: vyšší riziko rakoviny
prsu se vyskytuje u žen s dřívějším začátkem menstruace,
u bezdětných do 30 let věku, s výskytem rakoviny v rodině
nebo konzumujících nadměrné množství tuku.


 
 

Reklama