Model Neumannová

Model Neumannová

20. února 2007 v 7:57
Usiluje o dosažení vyváženosti klienta neboli stability a integrity holistickým pohledem.
· Pohled na jednotlivce bio-psycho-sociální bytost v dynamické vzájemné závislosti a interakci s jejím vnějším i vnitřním prostředí
· Sestry pečují a jednotlivce , rodinu a komunitu po dobu celého života a to jak ve zdraví tak nemoci
· Péče je poskytovaná v individuálních formách i integrovaných kategoriích a je zaměřen na primární, sekundární a terciální prevenci
· Funkce sester jsou samostatné,ale spolupracují ve vzájemném vztahu s klienty a ostatními členy zdravotnického týmu.
Stěžejní úloha prevence, výchova ke zdraví a v případě poškození zdraví.Interdisciplinární přístup k péči.
 
 

Reklama