Model Pendrerová

Model Pendrerová

20. února 2007 v 7:58
Model Pendrerová:
Tento model jej založen na teorii sociálního učení, na základě kterého se reguluje chování, které odporuje zdraví.
To je podmíněno :
1. kognitivně -perceptuálními faktory (člověk vnímá svoje zdraví a má potřebu si ho chránit)
2 modifikujícími faktory:
· demografické faktory jako věk, pohlaví,etnicitu
· biologické charakteristiky např. hmotnost
· interpersonální vlivy např. postoj k jiným, rodinné vlivy
· situační faktory, jako postoj ke zdravé výživě, pohyb atd.
· faktory behaviorální(chování,konání) jak se vypořádat se stresem
 
 

Reklama