Primarní péče

Primární péče v ČR

21. února 2007 v 20:45 | MUDr. K a č a r a s Dimitris
Primární péče
PP
  1. je definovaná jako koordinovaná , komplexní a individuální péče poskytovaná jak na úrovni prvního kontaktu na úrovni občana se zdravotním systémem,tak na základě dlouhodobého kontinuálního přístupu.
  2. je souborem činností poskytovaných zejména zdravotnickými pracovníky(podpora zdraví, prevence nemocí,vyšetřováním, léčením, rehabilitací a ošetřováním.
  3. činnosti jsou prováděny v co nejblíže k bydlišti, případně v jeho domácím prostředí.
  4. zahrnuje primární péči i široké spektrum zdravotně sociálních úkolů respektujících bio-psycho-sociální aspekty člověka.
  5. je péči nepřetržitě dostupná, pracující v úzké návaznosti na ostatní na ostatní složky zdravotnického systému( sekundární, terciální).
Poskytovatelé:
· praktický lékař pro dospělé-GP,FD
· praktický lékař pro děti a dorost
· pracovníci domácí péče
· komunitní péče
· gynekolog
· stomatolog
· RZP
· LSPP
  1. cílem koncepce PP v ČR je posílení role PL jako role gate keepera-strážce koordinátora systému a posílení významu PP-studie PHARE
· Posílení významu PP- deklarace
· Posílení koordinační role PP-posílení preventivní role a role gate keepera
Posílení integrace zdravotní péče a sociální péče-PL jako koordinátor mezi primární a sociální péči
 
 

Reklama