Psychosomatika

Psychomatika

15. října 2006 v 20:08 | Dr.Kačaras Dimitris

Psychosomatika

"Nemoc je výkřik ublížené duše." Peter Altenberg
Moderní medicinský výzkum prezentuje stále fantastičtější objevy, zkoumá buněčné regulace na úrovni jednotlivých molekul.
Někdy ale výsledek působí, jako bychom hledali na mapě nejmenší detail a zapomněli jsme, co vlastně mapa zobrazuje jako celek.
Psychická a somatická stránka onemocnění je neoddělitelná. Nelze oddělit to, co je duševní a tělesné. Stav našeho těla a naší mysli se navzájem zrcadlí a vysílají jasné signály o tom, co nám chybí, o místě, ve kterém je porušená vnitřní rovnováha.
My je jen někdy nejsme ochotni nebo schopni vnímat.
Je věcí našich individuálních dispozic, zda se naše nerovnováha projeví na tělesné nebo duševní rovině.
Chcete-li se dozvědět více o souvislostech mezi naším způsobem prožívání, emočním a tělesným a nejčastějšími onemocněními jako jsou alergie, nádorová onemocnění, astmatické potíže, anginy, gynekologická onemocnění, zažívací potíže, svalové bolesti nebo různé bolestivé akutní nebo chronické stavy z diagnosticky nejasných příčin, je tento seminář určen právě pro vás.
Témata o kterých budeme hovořit:
  • osobnost a její celistvost
  • homeostáza - rovnovážný stav organismu
  • imunita somatická i psychická
  • nemoc jako obraz stínu
  • psychosomatické příznaky a jejich obraz v běžném životě a v jazyce (jak se v naší mluvě pozná čím můžeme onemocnět)
  • potlačení starostí a emocí a jejich zrcadlení v těle
  • psychosomatika v rodinném systému
  • anatomie emocí
  • zpracování psychosomatických příznaků
Během semináře bude prostor pro diskusi a příklady vztahující se k jednotlivým tématům i pro ukázku společné skupinové práce se symptomy
 
 

Reklama