Realizace KP v zemích 3.světa

Realizace KP v zemích 3.světa

20. února 2007 v 8:02
V zemích 3 světa je zdravotní péče na velmi nízké úrovni, bud zcela chybí nebo je jen místní a nedostačující. Vytvořit komunitní plán je cesta tzv. ode prázdného dna.
Co dělat?
1- Zmapovat zdravotní situaci v dané zemi a najít vhodné místo pro realizaci humanitárního a rozvojového programu.-seznámit se tradicemi,zvyky,přírodou,polit. situací, geografii..atd
2- Navštívit řadu míst vhodných k tomuto účelu ,zmapovat zdravotní situaci v této zemi a najít vhodné místo pro realizaci humanitárního a rozvojového programu.Využít nějakého zdravotnického objektu k tomuto účelu.Doporučit ho k rekonstrukci a následným dalším aktivitám humanitární pomoc v jednání s úřady projektu .
3-Navázat kontakty s výrobci zdravotnického materiálu, léků a zdr.techniky
4-Provést zdravotní jištění dané oblasti, co a které nemoci je potřeba postihnout ,sledovat, léčit.dispenzarizovat.
Např.porody ve většině nejchudší Afriky probíhají tak, že si rodička dojde několik kilometrů do zdravotnického zařízení, tam porodí a již po jedné až dvou hodinách odchází s narozeným dítětem, zabaleným do špinavých hadrů, opět domů. Naším cílem je, aby matka a dítě byly alespoň 24 hodin sledovány v zařízení a odcházely domů až druhý den
5-Otázka nezávadnost vody... nebo stálá závislost na vodě dešťové?
celý objekt musí mít zajištěnou nezávadnou vodu. Ve spolupráci s místními lidmi a organizacemi je nutné toto realizovat rychle.
Např vyhloubit studnu do hloubky třiceti metrů, která poskytne dostatek vody celému zařízení. Zakoupení výkonného čerpadla a plastovou nádrž na čtyři tisíce litrů, ze které je samospádem voda dopravována do všech místností ambulance.
6-Vypracovat např. podle potřeby a složení komunity samostatný projekt na rekonstrukci rozestavěných budov.
7-Zorganizovat výjezdy studentů medicíny, českých lékařů a specialistů, kteří by zde formou odborných stáží pracovat buďto krátkodobě, nebo i déle. Rovněž je dobré v plánu také zapojení zdravotnických škol do projektu a vytvoření osvětových programů týkajících se osvěty, prevence a léčby HIV/AIDS, malárie a samozřejmě i dalších chorob, péče o narozené dítě a další. Tím se docílíme životnost projektu i získání dalších větších finančních prostředků
8- zapojit urychleně místní obyvatelstvo do spolupráce, vyškolit tým odborníků, tak aby projekt mohl existovat funkčně,finančně, odborně na všech úrovních při poskytovaní péče komunitě.
 
 

Reklama