Results

Results

15. října 2006 v 20:10 | Dr.Kačaras Dimitris

Results"-výsledky

ucelený terapeutický systém. Margaret Kean mu dala jméno RESULTS ( Česky "Výsledky").

V otevřeném duchovním terapeutickém systému "RESULTS" rizalts terapeut s pacientem identifikují a odstraňují příčinu nemoci. Ta se může nacházet v různých úrovních člověka.
1-Na úrovni fyzické "RESULTS" srovnává citlivým způsobem tělo - svaly, páteř, žebra a klouby. Léčí orgány a žlázy (např. pomocí psychoterapie a fytoterapie), očišťuje a aktivuje lymfatický systém a ostatní tělesná ústrojí.
2-Na úrovni emocionální zbavuje "RESULTS" člověka stresu při plném pochopení pozitivního potenciálu lidského charakteru.
Důležitá změna nastává při "Vyrovnání mozkových hemisfér" (REPATTERNING)(ripejtering)které se provádí jen jednou za lidský život a při kterém se odstraňuje nejvážnější blok z tohoto života a stress s ním spojený. Vyrovnává se jím jak rozum a cit, tak i osobnost člověka. Často také pomáhá při dysgrafii, dyslexii a dalších mentálních a mozkových dysfunkcích. Zvyšuje také sebevědomí a vyvolává přirozený stav klidu v mysli.
3-Na duchovní rovině se pomocí "RESULTS" propojuje vědomí člověka s jeho podvědomím a nadvědomím.
Jako celostní terapie pracuje "RESULTS" také s bylinami, duchovní energií (např. čistí auru, čakry a další éterické transformátory energie), správnou výživou a životosprávou a dalšími metodami.
Významnou terapií je tzv. Repatterning, česky pracovně nazýván Vyrovnání mozkovýchhemisfér, při kterém je člověk zbavován velké části stresů, a který vede člověka k vyššímu sebevědomí a klidu. Pomáhá člověku být vyrovnanější osobností. Stres odchází z celého vědomí a organismus člověka jako celek je významně posílen. To se děje nejen s orgány, ale i se žlázami, u kterých se mění informační pole v pozitivnější.
Když je odstraněn stres a jeho příčina z mozku, vyrovnávají se a propojují levá a pravá mozková hemisféra.
 
 

Reklama